Oversikt Over Tillatelser Du Trenger Før Du Kan Sette I Gang Med Renovering Hjemme

Oversikt Over Tillatelser Du Trenger Før Du Kan Sette I Gang Med Renovering Hjemme

Så du har kjøpt inn materialer, du vet akkurat hva som skal gjøres, og du er klar for å begynne å renovere boligen eller eiendommen din. Ikke så raskt, derimot.

Før du starter et byggeprosjekt i hjemmet, er det best å være på den sikre siden når det gjelder ulike tillatelser som forekommer når folk vil gjøre endringer på stedet de bor.

Det finnes mange småendringer man kan gjøre uten å måtte søke noen form for tillatelse. Men for noen prosjekter må er det nødvendig. I denne artikkelen gir vi deg derfor en oversikt over tillatelser du trenger før du kan sette i gang med renovering.

Nabovarsel

En av de første tillatelsene du bør vurdere før du begynner å renovere, er nabovarsel. Dette går enkelt ut på at de som bor i nærheten av deg skal få vite om prosjektet du planlegger å gjennomføre, før du sender noen søknad til kommunen.

Hvem er det så som skal varsles ved nabovarsel?

  • Naboer og gjenboere; dette gjelder alle som deler felles grense med tomten det skal renoveres på, eller som ligger tvers over gaten og lignende
  • Eiere av boligen, og kausjonister; alle som eier eller har finansielt ansvar for boligen eller eiendommen. Eiere er vanligvis direkte involvert i byggeprosjektet; kausjonister og realkausjonister har også rett på å få beskjed om ethvert endret forhold som er relevant for kausjonsansvaret

Byggesøknad

Når det gjelder byggesøknad, så kan man generelt gjøre svært mange endringer på boligen eller tomten man eier, før man trenger å søke om tillatelse til å gjøre endringer. Dette gjelder for eksempel vanlig vedlikehold, oppussing som kun er estetisk, bytte av taktekking og vinduer, og lignende.

På Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) finner du en oversikt over hvilken type oppussing du kan gjøre uten tillatelse, og hvilken du må ha kommunesøknad for.

I forbindelse med budsjetteringen av oppussingen du skal utføre, er det også lurt å beregne saksbehandlingskostnader for byggesøknaden til plan- og bygningsetaten. Byggesøknaden er nødvendig hvis du skal gjøre endringer på din bolig eller eiendom som på noen måte kan påvirke andre som bor i nærheten av deg. Dette inkluderer også sikkerhetsmessige tiltak.

Det er altså ikke alle prosjekter man må ha tillatelse for å gjennomføre; man kan rett og slett bare sette i gang med arbeidet. For andre ting må man derimot søke om lov til å få bygge eller gjøre forandringer. Så lenge du bruker tipsene vi har skrevet ned ovenfor, blir det enklere for deg å være på den sikre siden.